Ritueel begeleiden bij afscheid

"De betekenis van een uniek leven komt tot uiting in het afscheid."

Tijdens de voorbereiding van de uitvaart neem ik de tijd en begeleid ik u op zo’n manier dat u kunt zeggen: “Het was ons afscheid, het klopte”. We gaan in gesprek met elkaar waarbij u vertelt over wie uw naaste was, hoe hij leefde, en over wat hij betekent voor u. Het zal gaan over zingeving en levensbeschouwing. Al pratend en zoekend ontstaat de vorm en inhoud van het afscheid, ontstaan de woorden, muziek, symbolen en rituelen passend bij de overledene en bij u als nabestaande. Eveneens zullen woorden gezocht worden of een ritueel voor het iemand toevertrouwen aan het mysterie van de dood. U kunt van mij verwachten dat ik ordening en samenhang breng in de aangeboden informatie en tekst ga schrijven. Een dag voor het afscheid neem ik alle teksten met u door zodat u gerust kunt zijn over wat er gezegd en gedaan gaat worden. Zo komen we tot de invulling van een afscheidsbijeenkomst die klopt, waaraan u zelf actief kunt meedenken.

Tijdens de uitvaart zelf is mijn rol meer of minder groot. Het is afhankelijk van wat u zelf wilt en kunt. Het kan variëren van de hele bijeenkomst uitvoeren tot aanwezig zijn als steun in de rug en alles wat daar tussen ligt.

Een paar weken na de uitvaart hebben we eventueel een afsluitend gesprek. Zo wie zo krijgt u van mij een map met daarin alle tijdens de bijeenkomst gesproken teksten.


“Je hebt ons vandaag, door er voor ons te zijn, geholpen om afscheid te nemen en de zon een beetje aan te raken.”
Reactie van een dochter na de begrafenis van haar moeder