Sieneke Roelfsema

Sieneke Roelfsema

 

Ik vind het een voorrecht mee te mogen werken aan het vormen van een afscheid. Mijn rol daarin is die van de betrokken buitenstaander. Deze rol biedt de mogelijkheid om u, juist omdat ik op enige afstand ben, vragen te stellen die verhelderend enverdiepend kunnen zijn en waarop de antwoorden meehelpen aan de invulling van het afscheid. Het biedt mij de mogelijkheid om ruimte te maken voor alle betrokkenen.

Tijdens mijn zoektocht naar werk dat voldoening geeft, ben ik in aanraking gekomen met het vak van ritueelbegeleider bij afscheid. Het resulteerde in het volgen van de opleiding 'ritueel begeleiden bij afscheid' en sinds 2007 ben ik als zodanig werkzaam. Het leven, verschillende opleidingen en eerdere werkervaring leerden mij veel. Werkervaring heb ik opgedaan in het maatschappelijk werk, lichamelijk gehandicaptenzorg en jeugdwerk, respectievelijk als maatschappelijk werker, leidinggevende, opleidings-functionaris, supervisor en stafmedewerker. Wat al die werkzaamheden met mijn huidige vak gemeen hebben is het unieke van mensen, daar wil ik recht aan doen. Daarom tijd nemen, stilstaan bij alles wat u denkt en voelt, een onbevooroordeelde blik hebben en betekenis geven: het zijn de uitgangspunten die mijn werk kleuren.

“Ik wist niet dat het zo ook kon, zo persoonlijk. Hier heb je tenminste wat aan”.
Reactie van de vriend van een zoon waarvan de moeder werd gecremeerd.